Maak een afspraak voor een kennismaking onder het genot van een cafezinho. Wij zijn te bereiken op 06 10019604 of laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Over Comunicamos

Communicamos is Spaans en Portugees voor: “wij praten met elkaar, wij communiceren.” En dat is precies wat Comunicamos doet: Mensen, bedrijven, organisaties, werelden bij elkaar brengen zodat er contact, begrip, uitwisseling ontstaan. Met als doel: Waardering, winst en waarde aan beide zijden.

Comunicamos beschikt over een brede kennis van talen en culturen van Spaans-, Portugees- en Engelstalige gebieden, en door jarenlange ervaring met internationalisering op allerlei vlakken. Bij ons kunt u terecht voor zakelijke en communicatie-adviezen, vertalingen, taaltrainingen, social media-trainingen en politiek-bestuurlijke adviezen.

Communicare is Latijn en betekent 1. iets gemeenschappelijk maken, iets met iemand delen, samen beraadslagen 2. mondeling of schriftelijk meedelen, deelnemen aan iets, iets met iemand gemeen hebben, delen in iets van een ander, 3. met iemand omgaan, 4. iets met iemand bespreken.

Communicatie is contact, interactie tussen mensen. Uitwisseling. Tweerichtingsverkeer. Communi-care.

Volgens Wikipedia is communicatie een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Communicatie is het proces waarbij de één informatie overbrengt die de ander verwerkt. Communicatie is informatie overbrengen. Taal, cultuur. Lezen en schrijven, verstaan en spreken. Communiceren doe je internationaal, grenzeloos, met als doel contact, begrip, uitwisseling, support, win-win.