Maak een afspraak voor een kennismaking onder het genot van een cafezinho. Wij zijn te bereiken op 06 10019604 of laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Economische diplomatie

Vorige week vond de jaarlijkse Encuentro Latino Europeo plaats in Den Haag: de ontmoeting tussen Europa en Latijns Amerika. Deze "dialoog tussen gelijken waar de realiteiten en belangen van beide partners en bondgenoten ter sprake komen, met het oog op samen leren, groeien en handelen" wordt georganiseerd door Platform ELE samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Socires, het Netherlands Institute for Multiparty Democracy en Cordaid. Basis zijn de vier gelijkwaardige P's: People, Power, Profit en Planet. Gastsprekers kwamen uit het Nederlandse bedrijfsleven en overheid, en uit de Latijns-Amerikaanse politiek en wetenschap. Ik was er voor het eerst, heb veel geleerd, bekenden en onbekenden gesproken, bevestiging van eigen ideeën en stof tot nadenken gekregen. Hier een aantal veelbetekenende stellingen die ik noteerde gedurende de dag:

 
Wat kan Nederland in Latijns Amerika?
 
Onze grote kennis en expertise aanbieden op het gebied van:
1. Onderwijs: in het algemeen maar zeker ook beroepsonderwijs
2. Infrastructuur: In alle Latijns-Amerikaanse landen is dringend modernisering van auto-, water- en spoorwegen nodig en van havens
3. Landbouw en veeteelt
4. Duurzame energie
5. Versterking van het openbaar bestuur
6. Bestrijding van drugssmokkel (door de Nederlandse maritieme aanwezigheid in het Caribische gebied)
 
Ook Europa als geheel zou veel nauwer met Latijns-Amerikaanse landen moeten gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, start-ups, regulering van handel en andere uitwisseling. Tot nu toe is de handelwijze van Europa veel te unilateraal. Zo werd het Reach systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden door de EU erg eenzijdig geïmplementeerd zonder overleg, waar de Latijns-Amerikaanse industrie veel last van heeft gehad. "Praat met de latino's!"
 
Sowieso is de dialoog hard nodig omdat ook Europa momenteel zware problemen heeft. Laat bijvoorbeeld onderwerp van gesprek tussen Europa en Latijns Amerika zijn welke sociaal-economische modellen nu nodig zijn. En concentreer je bij het aangaan van die dialoog niet alleen op federale overheden: In Latijns Amerikaanse landen beschikken regionale en lokale overheden namelijk over veel geld en macht.
 
Landen als Brazilië en Colombia zijn druk bezig de modernisering van hun infrastructuur aan te pakken door middel van openbare aanbestedingen maar ook door publiek-private partnerships. Die kunnen succes hebben maar zijn wel complex vanwege de alomtegenwoordige corruptie en het woud aan overheidsregels. Wil je als Nederlands bedrijf succes, dan moet je een reputatie opbouwen van betrouwbaarheid en efficiency. Let ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen: Kortgeleden werd een Braziliaans havenbedrijf beboet wegens milieuvervuiling, veroorzaakt door een Nederlandse baggeraar die partner was in het project. Zeg soms nee, op grond van je eigen regels en MVO-protocollen. En heel belangrijk is het al aan het begin contractueel vastleggen van de verdeling van alle risico's en eventuele voordelen!
 
Nog enkele pregnante uitspraken:
 
"Het niveau van politieke en culturele uitwisseling tussen Nederland en Latijns Amerika is erg laag, zeker ook in vergelijking met andere kleinere landen."
 
"Waarom staat Latijns Amerika nog steeds niet op de radar van het Westen? Omdat het een geografisch op zichzelf staand continent is dat niemand bedreigt en door niemand bedreigd wordt."
 
"Latijns Amerika is bezig aan een zogenaamde vôo de galinha ('kippenvlucht'): flapperend met de vleugeltjes omhoog en dan weer neerstorten en dan weer even omhoog."
 
"Latijns Amerika is de adolescent, Europa de oude man."
 
"Latijns Amerika is een tijger, Europa een dikkig nijlpaard."
 
"Economische diplomatie is meer dan even in je mail kijken of die order al binnen is."
 
"'Democratura': democratie alleen via verkiezingen eens per vier jaar waarna politici en bestuurders gewoon weer doen wat ze zelf willen, zoals de pers muilkorven."
 
Gastsprekers op deze dag waren:
 
Simon Smits, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Ruerd Ruben, directeur van de Evaluatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Marc Evertse, Havenbedrijf Rotterdam
Sander Wubbolts, STC
Dr. Cecilia Álvarez-Correa, Minister van Transport van Colombia
Drs. Arie Kraaijeveld, voorzitter Stichting Holland Maritiem Land
Dr. Mariano Fernández, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Chili
Prof. dr. Alfredo Valladão, Paris School of International Affairs
Dr. Alvaro Moerzinger, Ambassadeur van Uruguay in Den Haag
Ir. Rein Willems, voormalig President-Directeur van Shell Nederland, voormalig senator en lid dagelijks bestuur VNO-NCW
Prof. dr. Wil Pansters, Rijksuniversiteiten Groningen en Utrecht
Dr. Jeroen Roodenburg, ambassadeur Private Sector & Ontwikkeling van  het Ministerie van Buitenlandse Zaken