Portugees leren in de Algarve

In de Algarve, de meest zuidelijke provincie van Portugal, wonen veel Nederlanders. Ze zijn er gaan wonen vanwege het altijd mooie weer, het vriendelijke ontspannen leven en de prachtige omgeving. Twee van hen nodigden me uit om een weekje rond te komen kijken en te onderzoeken of er onder de Nederlandse expats belangstelling is voor een cursus Portugees. De Hollanders staan er bekend als welwillend naar de Portugese taal, in tegenstelling tot de vele Engelsen die er wonen en die er gemakkelijk vanuit gaan dat iedereen wel Engels spreekt (wat onder Portugezen niet vanzelfsprekend is). Maar het Portugees is geen gemakkelijke taal, vooral niet qua uitspraak. Passieve kennis is wel aanwezig als je al wat langer in de Algarve bivakkeert. Dat betekent dat je in elk geval eenvoudige dagelijkse gesprekjes begrijpt. Maar terugpraten is veel moeilijker.

Energie, Brazilië en de wereld

Uitgenodigd door de Braziliaanse ambassade en Agentschap NL voor de Brazil Focus Day over energie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dat werd een interessante middag. Brazilië is naast de VS, Rusland en het Midden-Oosten een van de energiegrootmachten in de wereld aan het worden. Dat komt allereerst door de enorme olievoorraden (groter dan bijvoorbeeld die van Mexico) die er recent zijn gevonden voor de zuidkust van het land. Ze liggen ver uit de kust, op vaak zo'n 300 km., en dan erg diep: op deepwater- en zelfs pre-salt niveau wat het om logistieke en technische redenen ingewikkeld maakt om deze voorraden te exploiteren.

Ontwikkelingshulp door bedrijven?

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil Nederlandse bedrijven inzetten tegen armoede. Nederland wil volgens haar een betere verdeling van welvaart, vrijheid en sociale gerechtigheid. Bedrijven zouden kunnen bijdragen aan "duurzame groei" (een contradictio in terminis als groei alleen staat voor "meer" en "groter") en aan ontwikkeling van landen en regio's. En als dat een grotere afzetmarkt creëert, profiteren die bedrijven daar weer van. Het klinkt behalve enigszins cynisch (investeren in armere buitenlanden om er zelf ook beter van te worden) erg mooi en nobel. Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
 

Economische diplomatie

Vorige week vond de jaarlijkse Encuentro Latino Europeo plaats in Den Haag: de ontmoeting tussen Europa en Latijns Amerika. Deze "dialoog tussen gelijken waar de realiteiten en belangen van beide partners en bondgenoten ter sprake komen, met het oog op samen leren, groeien en handelen" wordt georganiseerd door Platform ELE samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Socires, het Netherlands Institute for Multiparty Democracy en Cordaid. Basis zijn de vier gelijkwaardige P's: People, Power, Profit en Planet. Gastsprekers kwamen uit het Nederlandse bedrijfsleven en overheid, en uit de Latijns-Amerikaanse politiek en wetenschap. Ik was er voor het eerst, heb veel geleerd, bekenden en onbekenden gesproken, bevestiging van eigen ideeën en stof tot nadenken gekregen. Hier een aantal veelbetekenende stellingen die ik noteerde gedurende de dag:

Seminar zaken doen in Latijns Amerika

Via ELABUP (Europe Latin America Business Promotion) organiseert Comunicamos in samenwerking met twee collegaconsultants twee seminars over zaken doen met Latijns-Amerika: De eerste is op 11 december in Tilburg en het tweede op 22 januari in Heerenveen.
De Latijns-Amerikaanse markten zijn groeiende en bieden veel mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Het zijn echter geen gemakkelijke markten. Wij willen u met deze seminars graag helpen bij het zetten van de stap naar deze groeimarkten.
De seminars bestaan uit de volgende onderdelen:

Wegenbouwers: dit is je kans!

Afgelopen vrijdag maakte de Braziliaanse minister van Financiën bekend dat de aanbesteding voor de verbetering van de 375,6 km. lange snelweg BR 262 tussen de deelstaten Minas Gerais en Espíritu Santo tot nu toe is mislukt. Voor de concessie voor het opknappen van de BR 050 waren acht gegadigden maar ondanks 'road shows' van de minister in Londen en New York zijn tot nu toe geen belangstellende bedrijven gevonden voor deze BR 262. Midden vorig jaar bij de aankondiging van de aanbesteding schrok de geschatte return on investment van minder dan 7% mogelijke buitenlandse investeerders af. Inmiddels heeft de Braziliaanse overheid die RoI verhoogd en ook een financieringsakkoord gesloten met private banken en de Braziliaanse Nationale Bank voor Economische en Sociale Ontwikkeling BNDES.

Spaans voor beginners start!

In september start Comunicamos met een conversatiegroep Spaans voor beginners in Tilburg. De cursus is bedoeld voor zowel beginners in het Spaans van Spanje als die voor Latijns-Amerikaans Spaans. De kosten zijn €175 all in voor 10 lessen à anderhalf uur. In deze lessen leer je veelgebruikte uitdrukkingen en standaard zinnen over concrete veel voorkomende onderwerpen. Je leert jezelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over waar iemand woont, wie iemand kent en wat iemand heeft. Je leert ook hoe je met iemand praat, mits die persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om je te helpen. In het CEFR (Common European Framework of Reference, het Europese taalniveausysteem) is dat niveau A1.

Cursus Engels voor de aardbeienkoning

 
De afgelopen maanden heb ik samen met een ervaren collega een maatwerkcursus Engels verzorgd voor aardbeienexpert en rector-magnificus van de Aardbeienacademie Jan Robben uit Oirschot. Jan moet sinds kort met enige regelmaat presentaties in het Engels geven en wilde zijn spreek-, lees- en schrijfvaardigheid snel naar een hoger plan brengen. Daarom hebben we twintig contactsessies van elk anderhalf uur ontwikkeld waarin Jan telkens met één van ons in het Engels sprak over alles wat met zijn vak (het aardbeien telen) te maken heeft.

Seminar over zaken doen in Latijns Amerika

De Latijns Amerikaanse markten zijn groeiende en bieden veel mogelijkheden voor Nederlandse mkb-bedrijven. Tegelijk zijn het geen gemakkelijke markten. Comunicamos wil bedrijven graag helpen bij het zetten van de stap naar zaken doen met één of meer landen op dit continent. Daarom organiseer ik samen met twee ervaren collega-consultants in oktober een mini-seminar. Wij willen graag ondermeer op deze manier Nederlandse mkb-bedrijven en de Nederlandse economie ondersteunen. En ook de Latijns Amerikaanse samenlevingen kunnen profiteren van alle kennis en kwaliteit die Nederland in huis heeft. Denkt u al actief na over een mogelijke stap richting Brazilië of een Spaans Amerikaans land? Hebt u die stap al genomen en loopt u tegen hindernissen op? Of  is het alleen nog maar een voorzichtige gedachte en wilt u eerst weleens onderzoeken of het überhaupt een goed idee is voor uw bedrijf?

Voetbaltalentje?

Onlangs kwam er een verzoek binnen om een veertienjarig voetballertje uit het zuiden van Brazilië onder de aandacht van PSV, Ajax of Feijenoord te brengen. Toe maar! Of het me lukt, weet ik niet. Het filmpje van de jongen in actie waar ik om te beginnen om heb gevraagd, is te kort om veel wijzer van te worden. Dus heb ik de trainer en de vader van de jongen verzocht om meer en uitgebreider beeldmateriaal. En zelf ben ik mijn netwerken ingedoken om "warme" aanknopingspunten te zoeken. Gewoon contact opnemen met de clubs werkt wellicht ook. Spannend wel. Ik verdien er niks mee maar help een jong talent graag verder. Stel dat Nathan -zo heet hij-  echt een boel in zijn mars heeft? Dan verdient hij steun. Is hij niet goed genoeg voor topclubs, dan kan hij zich echt gaan concentreren op een Braziliaanse voetbalcarriëre op wat lager niveau.

Pagina's

Abonneren op Comunicamos RSS